Padající dolar a měnově zajištěné fondy

Hodnota indexu světových akcií MSCI world dosahuje historických maxim. Od začátku roku připsal index téměř +12% vyjádřeno v amerických dolarech. Přesto může být český investor ve stejném období ve ztrátě – 2,5%. Proč je tomu tak? Americký dolar stačil od počátku roku vůči koruně ztratit přes 14%.

obrázek č. 1) vývoj hodnoty indexu světových akcií MSCI WORLD vyjádřený v USD

obrázek č. 2) vývoj hodnoty indexu světových akcií MSCI WORLD vyjádřený v CZK

zdroj: www.morningstar.de

 

Jak pomohly akciové fondy zajištěné do koruny zvrátit negativní výsledek oslabování dolaru?

 

Na začátku dubna jsme v článku návrat měnového rizika vydali doporučení držet minimálně 50% celkového portfolia ve fondech zajištěných do české koruny a u konzervativních portfolií dokonce 85%. Možnost zajištění měnového rizika vnímáme jako hlavní benefit využití podílových fondů oproti ETF fondům a byl to i hlavní důvod proč jsme podílové fondy v posledních 12 měsících výrazněji doporučovali i do portfolií klientů, kteří naši poradci obsluhují v rámci placeného investinčího poradenství.

Přestože žádný z využívaných fondů nedokázal smazat oslabení dolaru zcela, ukázalo se, že do koruny zajištěné fondy svou úlohu zpravidla splnily obstojně. Jako příklad uvádím vývoj hodnoty v CZK pěti do koruny zajištěných podílových fondů. Fidelity Global Dividend Fund zvrátil nepříznivý výsledek a korunovému investorovi „zajistil“ od začátku roku výnos 4,5%, tedy výsledek o zhruba 7% lepší než v nezajištěné třídě. Zajištěný U.S. Pioneer Fund „zajistil“ kladný výnos 7,4% oproti ztrátě – 4,7% v případě nezajištěné třídy. Tedy výsledek o zhruba 12% lepší. Credit Suisse Global Value Equity Fund vydělal v zajištěné korunové třídě 5% oproti ztrátě – 7,5%, kterou by vykazoval korunový investor při držení dolarové třídy stejného fondu. A nakonec fond světových dluhopisů Templeton Global Bond Fund, který v korunovém vyjádření vyrostl od začátku roku o 3,5% v zajištěné korunové třídě oproti propadu o -8,1% v nezajištěné třídě.

obrázek č. 3) vývoj hodnoty zajištěné a nezajištěné třídy fondu vyjádřený v CZK (4 FONDY)

zdroj: www.morningstar.at

Zklamáním pro investory pak byl fond NN Global High Dividend, který od začátku roku vykázal jak velkou podvýkonnost vůči benchmarku, tak jeho způsob zajištění prakticky neochránil investory před slábnoucím dolarem a sílící korunou. Fond od počátku roku vykazuje pokles – 4,9% a v nezajištěné třídě -6,6%. Rozdíl zajištěné a nezajištěné třídy tak činí pouhých 1,7% k dobru a to je oproti 14% procentnímu oslabení dolaru velmi slabá ochrana.

obrázek č. 4) vývoj hodnoty zajištěné a nezajištěné třídy fondu vyjádřený v CZK (NN Global High Dividend)

zdroj: www.morningstar.de

 

Jaká jsou naše doporučení ohledně měnového rizika v tuto chvíli?

V naší společnosti se při našich investičních doporučeních držíme vždy prověřených investičních zásad a principů. Ty říkají, že z dlouhodobého hlediska je vývoj kurzů měn hra s nulovým součtem, a proto se ukazuje, že pro dlouhodobé investory není nutné měny zajišťovat.

Existují však 2 důvody, proč jsme měnově zajištěné fondy v portfoliích využívali. Ty důvody jsou následující: 

  1.  Snížení kolísavosti hodnoty portfolia. A to zejména u portfolií s kratším investičním horizontem nebo konzervativnější strategií. V takových případech může měnové riziko významně ovlivnit výsledek investice.
  2. Překlenutí vyjímečného stavu v ekonomice, kdy byla česká koruna uměle oslabována intervencemi ČNB a pravděpodobnost jejího posílení byla natolik vysoká, že jsme doporučovali zajišťovat minimálně 50% hodnoty všech portfolií, které jsme klientům doporučovali.

Zatímco důvod č. 1 stále přetrvává a bude přetrvávat, důvod č. 2 pomalu opadá s tím, jak se Česká koruna vrací ke své rovnovážné tržní úrovni. V souvislosti s tím budeme postupně od požadavku na zajištění koruny u dlouhodobých portfolií ustupovat. S tím souvisí i alokace do korunových státních dluhopisů, které jsme klientům v omezené míře do portfolií stále doporučovali, protože využití jiných alespoň stejně bezpečných státních dluhopisů bylo zatíženo právě vysokým měnových rizikem a neexistovali fondy, které by tyto třídy investic zajišťovali. Základní rozložení (strategickou alokaci) budeme s velkou pravděpodobností během nadcházejících měsíců měnit a doporučovat klientům přestup do zahraničních státních dluhopisů, které nesou kladný výnos do splatnosti nebo výnos navázaný na inflaci.

V tuto chvíli doporučujeme:

  • Pokud máte aktuálně portfolio bez zajištění měny, máte dlouhodobý investiční horizont (delší než 15 let) a rozhodli jste se měnu nezajišťovat tak svou strategii neměňte.
  • Pokud se chystáte investovat jednorázově nové peníze, pak stále (minimálně do konce roku) platí doporučení minimálně 50% portfolia do fondů s korunovým zajištěním
  • Pokud se chystáte začít s pravidelnou investicí a máte dlouhodobý investiční horizont, můžete mít zajištěno méně než 50% portfolia nebo měnu nezajišťujte vůbec.
  • Pokud máte krátkodobé cíle nebo se blíží cíle, na které chcete z aktuálního portfolia vybírat peníze, pak zvažte převést odpovídající část portfolia do zajištěných tříd fondů.

Pamatujte, že nejlepší strategie je neměnit strategii. Pokud tedy Vaše portfolio odpovídá vašim finančním cílům, investičnímu horizontu, toleranci k riziku a zkušenostem a znalostem, pak je důležité nepodlehnout emocím. Bezmyšlenkovitě vše převést do zajištěných tříd fondů, protože dolar právě oslabil, může v tuto chvíli být unáhlené řešení. Nejlepší cestou je vždy poradit se s Vaším investičním poradcem.

 

Zdroj: vhi.cz

KONTAKTUJE NÁS