‘‘NÍZKOUHLÍKOVÉ‘‘ FONDY PRO SPOLEČENSKY ZODPOVĚDNÉ INVESTORY

Mnoho investorů se domnívá, že dosáhneme politického bodu, kdy se dramaticky zvýší regulační zátěž firem s velkou uhlíkovou stopou.

Koncept nízkouhlíkových investic se zaměřuje na snižování finanční expozice firem s vysokými emisemi CO2, například ropných společností nebo těžebních firem. To je aktuálně populární u institucionálních investorů, jako jsou státní investiční fondy. A tento trend se začíná projevovat i ve smýšlení běžných investorů. Intenzita uhlíkové stopy společností je jedním z environmentálních ukazatelů, který používá společnost Morningstar k určení hodnocení udržitelnosti. To nám pomáhá vybírat pro naše klienty ty nejlepší fondy v dané kategorii.

Investiční odůvodnění

 Stejně jako jiné formy společensky odpovědných investic mají i ty s nízkým obsahem CO2 dvě strany – finanční a sociální.

Finanční strana, ale není snadná, pokud se budeme spoléhat pouze na historický výkon. Dostupná akademická literatura na toto téma naznačuje, že „zelené fondy“ neprodukovaly špičkový výkon.

Řekl jsem, že mnozí se domnívají, že dosáhneme politického bodu, kdy se musí dramaticky zvýšit regulační zátěž firem s velkou uhlíkovou stopou. Jak se regulace zpřísňuje, můžeme očekávat rostoucí náklady a klesající zisky. Snížením expozice na tyto společnosti mohou investoři dosáhnout lepší návratnosti. Jednoduše řečeno, společnosti jsou motivovány k tomu, aby snížily svou uhlíkovou stopu, pokud jsou investice zadržovány nebo směřovány ke konkurentům s ekologičtějším obchodním modelem.

 Pasivní fondy s nízkým obsahem CO2

 Systematický rentgen při výběru portfolia s nízkými emisemi CO2 činí pasivní fondy ideálním levným způsobem, jak snížit uhlíkovou stopu portfolia. Vedoucím hráčem v evropském prostoru je společnost Amundi Asset Management ( spravující 1,4 bilionu Eur) a Easy ETF.

V roce 2008 zahájila společnost BNP Paribas fond Easy Low Carbon 100 Europe UCITS ETF s ročním poplatkem ve výši 0,6%, jakožto první v Evropě. Fond vybírá 85 akcií s nejnižší emisí uhlíku od 285 největších společností v Evropě před přidáním 15 speciálně vybraných „zelených akcií‘‘. V rámci procesu rentgenu ETF rovněž vylučuje veškeré akcie ze specifických průmyslových odvětví, jako je obrana a tabák, což mu dává širší společensky odpovědnou chuť. Jako takový, obdržel v rámci hodnocení udržitelnosti od společnosti Morningstar čtyři glóby z pěti, které ukazují nadprůměrné skóre udržitelnosti.

Nicméně společnost Amundi v současné době nabízí širší a levnější expozici prostřednictvím svých indexů Equity Global Low Carbon a Equity Europe Low Carbon, z nichž každý má průběžný poplatek ve výši 0,2%. Equity Europe Low carbon obdržel od společnosti Morningstar čtyři z pěti glóbů, což naznačuje nadprůměrnou udržitelnost.

Zajímavé je, že Global index fond obdržel pouze tři, což je průměrné skóre ve srovnání s dalšími v této kategorii. To lze vysvětlit skutečností, že emise CO2 představují pouze jednu část hodnocení udržitelnosti Morningstar, která rovněž zohledňuje další environmentální, sociální a vládní faktory.

 

Zdroj: Morningstar 

Oba poskytovatelé se rozhodli nabízet „nízkouhlíkové“ verze základních kapitálových expozic, tj. Fondy, které se snaží napodobit charakteristiky a v případě Amundi výkonnosti širokých akciových trhů, přičemž vylučují firmy s vysokými emisemi CO2.

Vzhledem k indexu MSCI World Low Carbon Leaders (viz.obr.), můžeme jasně vidět, že index se od svého založení koncem roku 2010 úspěšně vyrovnal a ve skutečnosti nepatrně překonal fond MSCI World. Tím prokázal, že investoři mohou snížit svou vlastní uhlíkovou stopu tím, že mohou nahradit základní kapitálové podíly bez obětování výkonnosti.

Máte i vy chuť přispět ke společensky zodpovědnému investování ?