Certifikáty

Posláním hospodářské komory České Republiky je vytvářet příležitosti pro podnikání, prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR, a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu. Hospodářská komora České republiky:
  • informuje o hospodářských podmínkách a ekonomickém vývoji a právních předpisech týkajících se podnikatelských aktivit
  • je povinným připomínkovým  místem podnikatelské legislativy od roku 2004
  • zajišťuje hospodářský styk se zahraničím a usnadňuje procedury v mezinárodním obchodě
  • spolupracuje s orgány státní správy a místních samospráv
  • zřizuje v rámci své působnosti odborné platformy s organizacemi a institucemi na podporu rozvoje podnikání;
  • je členem sdružení evropských obchodních komor Eurochambres