POKLESY JSOU PŘIROZENOU SOUČÁSTÍ INVESTOVÁNÍ

Sotva se světové ekonomiky zotavily z pandemie, musí řešit problém s inflací a válkou na Ukrajině. Centrální banky kvůli inflaci zvyšují úrokové sazby a to se projevilo nejen v poklesu cen dluhopisů, ale i akcií. A přestože zisky firem významně rostou, ceny světových akcií od začátku roku klesly o více než 12% (MSCI ACWI index).

Je přirozené, že investoři v takovou chvíli začnou přemýšlet o svých investicích a při pohledu na měsíční výpis je mohou přepadnout obavy a pochyby. Je proto dobré si připomenout několik zásad bezpečného investování:

1) Poklesy trhů jsou jeho přirozenou součástí. Pokud investujete na své dlouhodobé cíle za 7 a více let, měly by ve Vašem portfoliu převažovat akcie, které dlouhodobě nejvíce rostou. “Cenou” za tento růst je vyšší kolísavost jejich ceny. Pokud se podíváme na historii akciového indexu Dow Jones Industrial Avarage od roku 1900 do roku 2022, zjistíme, že ke korekci (poklesu většímu než 10%) došlo u akcií už 131 krát, tedy zhruba jednou za rok a pokles převyšující 20% hodnoty nastává v průměru každých 3,5 roku. Přesto za celých 122 let hodnota akcií v indexu rostla v průměru o 10,1 % za rok (p.a.).

 

Zdroj: Factset. Historická výkonnost není zárukou výnosů v budoucnu.

2) Snažit se vyhnout poklesům akcií zvyšuje riziko investování. Naše mysl nám často může velit vyhnout se nepříjemnému pocitu, který při poklesech zažíváme. To může v těžkých časech vést k unáhleným rozhodnutím vystoupit z investice a počkat na lepší dobu. Investor ale často sklouzne k tomu, že prodává za levno a kupuje za draho. Koupit a držet je časem prověřená metoda, kterou využívají i ti největší světoví investoři, jako je Norský ropný fond, Nobelova nadace nebo Anglikánská církev.

3) Mít široce rozložené portfolio kvalitních investic je důležitější, než držet pouze “vítěze”. Všichni bychom rádi drželi investice, které zrovna nejvíc rostou. To často vede investory k nutkání přesouvat peníze do nástrojů, které jim nejvíce vydělaly. Tím ale sklouzává ke stejné chybě jako v případě časování trhu – prodává za levno a kupuje za draho.

Co tedy dělat?

1) Myslete dlouhodobě. Jak říká nejúspěšnější investor světa Warren Buffett: “Akciový trh je navržen tak, aby přesouval peníze od aktivních k trpělivým”. V první řadě je tedy potřeba zachovat chladnou hlavu a přemýšlet o svých penězích dlouhodobě. A více než 200 let historie akciových trhů nám ukazuje, že tržní propady jsou vždy dočasné a že dříve nebo později se trhy vrátí na svou předchozí úroveň a začnou růst na nová maxima. Přestože akciové trhy prošly v posledních 50 letech 4 velkými krizemi, vyrostl by každý dolar investovaný do amerických akcií v roce 1970 na 182 dolarů.

Zdroj: Moringstar. Akcie jsou reprezentovány indexem Ibbotston Large Company Stock Index.  4 krize jsou definovány jako propad o více než 25%. Historická výkonnost není zárukou výnosů v budoucnu! 

 

2) Zkontrolujte rozložení vašeho majetku. Správné rozložení majetku mezi akcie, dluhopisy, nemovitosti, komodity, zlato a hotovost stojí za 92% úspěchu většiny investorů. V portofliích českých investorů však často významně převažují hotovost a nemovitosti. Pokud hodnotu Vašeho majetku tvoří z více než 50% investiční nemovitosti, je nejlepší doba využít aktuálních vysokých cen, část odprodat a vaše portfolio diverzifikovat mezi další třídy aktiv. Zkušenosti ze světa nám ukazují, že v dobách rostoucích úrokových sazeb ceny nemovitostí často klesají a mohou klesnout i o desítky procent.

3) Využijte příležitost dokoupit investice za nižší ceny. Pokud máte volnou hotovost, kterou můžete nechat více než 5 let pracovat, zvažte jí přidat do Vašeho portfolia. Tržní propady jsou často nejlepší okamžik pro dokoupení investic za lepší ceny.