ALTERNATIVA NA KTEROU SE ZAPOMÍNÁ – FKI

Investiční fondy má většina investorů zaškatulkované pro investice do nástrojů peněžního trhu, dluhopisů nebo veřejně obchodovatelných akcií, ve skutečnosti jim však mohou otevřít mnohem širší možnosti, o kterých řada z potenciálních zájemců dosud neví.

V ČR již několik let mohou být veřejně nabízeny i tzv. fondy kvalifikovaných investorů. Investiční politika u nich není regulací nikterak sešněrována, a proto mohou investovat do široké skupiny aktiv od cenných papírů přes nemovitosti, umělecká díla až po červená vína. Tuto skupinu investic zjednodušeně nazýváme alternativní aktiva, a to i proto, že jsou „alternativou“ pro veřejně obchodované investiční nástroje a jejich cenový vývoj není příliš závislý na finančních trzích.

Cenou za investiční flexibilitu fondů kvalifikovaných investorů je fakt, že do nich mohou investovat jen zkušenější investoři, kteří jsou schopni vložit do jednoho nebo více fondů jednoho poskytovatele částku alespoň1 mil. Kč.

Pozor na růst sazeb

Velkou výzvou je nyní nadcházející období růstu úrokových sazeb, které bude mít více či méně negativní dopad zejména na konzervativnější portfolia postavená na dluhopisech. Alternativní investice mohou být vhodným doplňkem právě díky tomu, že jsou např. na vývoji úrokových sazeb nezávislé či z něj dokonce mohou profitovat (např. fond Conseq Opportunity). Velkou výhodou je příznivé nastavení zákonných limitů, kdy je možné fondy kvalifikovaných investorůjednoho poskytovatele mezi sebou sčítat a minimální hranice 1 mil. Kč dosáhnout v součtu do všech dohromady.

Na tom je postaveno aktivně obhospodařované portfolio Private Invest, které je možné kombinovat právě s dalšími fondy kvalifikovaných investorůa tím nabídnout svému klientovi produkt ve stylu „vše pod jednou střechou“ – od státních i korporátních dluhopisů, přes akcie až po různé druhy nemovitostí včetně zemědělské půdy, obnovitelné zdroje energie či nově se rozvíjející oblast private equity .

Kouzlo jménem Private Equity

Právě posledně jmenované investice (private equity) jsou v dnešní době zajímavou příležitostí a vhodným doplňkem akciové části portfolia, která investorům otevírá nové příležitosti. Jedná se o nákupy společností, které nejsou veřejně obchodovány. Zejména v našem středoevropském regionu nejsou zdaleka všechny sektory ekonomiky adekvátně zastoupeny v akciových indexech a podíly v zajímavých firmách, které jsou tím skutečným tahounem domácí ekonomiky, si zkrátka na veřejném trhu nekoupíte.

Díky tomu, že investiční manažer private equity fondu v daných společnostech často drží podstatné nebo majoritní podíly, má větší možnost mít svá aktiva pod kontrolou a ovlivňovat hospodaření jednotlivých společností. Může také využívat synergických efektů mezi nakoupenými společnostmi. Některé fondy tak např. kupují firmy v rámci jednoho dodavatelsko odběratelského řetězce a tím zefektivňují celý výrobní proces a zvyšují ziskovost.

Private equity investice bývají typicky odolnější vůči náladovosti finančních trhů.

Řídí je totiž většinou manažer, který dobře zná konkrétní prostředí. Nenastává zde pro akciové trhy typický masový úprk investorův dobách zvýšené rizikové averze, který mívá negativní dopad na ceny veřejně obchodovaných akcií. Popsané výhody jsou vykoupeny některými specifiky, která znamenají, že nejsou pro každého. Jejich typickým rysem je dlouhý investiční horizont většinou přesahující sedm let. Po tuto dobu není možné z investice vystoupit buď vůbec, nebo jen s vysokými náklady. Výběr správné společnosti, její restrukturalizace a následný prodej za výhodnější cenu je zkrátka proces, který několik let trvá. Zabalit nelikvidní aktivum do likvidní slupky totiž dost dobře nelze. Je třeba dobře vybírat správce takových investic, nejlépe takového, který má za sebou již několik úspěšných akvizic a prodejů a který se ideálně na nové investici účastní i vlastními prostředky. Osobní kapitálová účast na projektu samozřejmězvyšuje angažovanost a úsilí takového manažera.

Nová příležitost

Konkrétní případ takové investice v letošním roce přináší společnost CONSEQ, a to ve spolupráci s brněnskou investiční společností Jet Investment. Tou za dobu její dvacetileté existence prošla pod vedením Igora Faita dvacítka různých průmyslových společností (např. Kord Group, PBS In- dustry, Strojírny Poldi, MSV Metal Studénka aj.).

Po mimořádně úspěšném fondu Jet 1, který v průběhu upisovacího období uplynulých necelých tří let získal od investorů a partnerů Jet Investment více než 3 miliardy korun a které zatím zhodnocuje 16 procenty ročně(IRR p. a. za dva roky), přichází jeho následovník, investiční fond Jet 2.

Ten se bude orientovat na přímé investice do průmyslových podnikůs vysokým výnosovým potenciálem v České republice a celé střední Evropě. Jedná se o společnosti podnikající v perspektivních průmyslových oborech, pracující s moderními materiály, automatizací, robotizací nebo hi-tech technologiemi. Vzhledem k očekávaným parametrům investice a dosaženým výsledkům v historii předpokládáme výnos ve výši přibližně 10 % p. a. Jedná se samozřejměpouze o očekávaný výnos, který není předem zaručen a je třeba se důkladně seznámit se specifickými riziky fondu. Jedná se však o zajímavou možnost, jak již od jednoho milionu korun celkové investice rozšířit portfolio svých klientůo nový typ investice, který snižuje jeho závislost na dění na finančních trzích a přináší velice výrazný růstový potenciál.