All seasons – Ray Dalio odkryl tajemství své veleúspěšné strategie

Warren Buffet dodržoval při investování 2 pravidla. Pravidlo číslo 1 – Nikdy neprodělej investováním peníze, pravidlo číslo 2 – Nikdy nezapomínej na pravidlo číslo 1. Vždy jsem se snažil těchto pravidel držet při práci s klienty a dnes si uvědomuji, že úspěšně.

Rozhodujícím faktorem však nebylo aktivní řízení klientova portfolia, jako aktivní řízení jeho chování. Udržet klienta v disciplinovaném dodržení dlouhodobé investiční strategie, když trhy padají a dno se zdá v nedohlednu, bylo v některých obdobích velkou výzvou. Škoda že jsem ve svých začátcích neznal Raye Dalia a jeho All Seasons strategii. Ušetřil bych sobě i našim klientům několik napínavých chvil a dosáhl prakticky stejného výnosu.

Než představím All Seasons strategii, musím představit Ray Dalia. Zřejmě jste o něm jako já ještě neslyšeli. Nemluví se o něm tolik jako o Warrenu Buffetovi, ačkoliv má jeho fond Pure Alpha Strategy lepší zhodnocení než Berkshire Heatheway. Za posledních 25 let vykazuje průměrný výnos neuvěřitelných 21% ročně. Ray Dalio nepatří k lidem, kteří by stáli o popularitu. Sám o sobě tvrdí, že žije radši ve své džungli. Přestože je velice skromný a tichý, mezi skutečně nejbohatšími lidmi této planety je dobře známý. Před více než 40 lety založil a dodnes spravuje Bridgewater – dnes největší hedgeový fond na světě s více než 160 miliardami dolarů. Své volné rezervy mu svěřují nejbohatší lidé planety, banky a vlády. V roce 2007 předpovídal finanční krizi a jeho Bridgewater byla jednou z mála firem, která měla v průběhu finanční krize v roce 2008 kladnou výkonnost. V ten samý rok publikoval esej „How the Economic Machine Works“. Na youtube bylo nedávno publikováno stejnojmenné video s výstižnou animací, kterou by měl vidět každý, kdo chce během 30 minut pochopit podstatu ekonomických soukolí. Ray Dalio je finanční génius, na kterého se obrací společnosti jako McDonald nebo americký prezident, když si neví rady.

Až minulý rok, pro knihu Tonyho Robbinse Money, Master The Game, zveřejnil základní stavební kameny své dlouhodobě úspěšné investiční strategie All Seasons, kterou nabídl svým klientům v roce 1996. Jeho strategie vydělala v průměru ročně 9,88% p. a. čistého výnosu. Samotný výnos není nějak oslnivý, pokud ho srovnáte s leckterým akciovým fondem. Co je ale oslnivé, jsou nízké výkyvy, při kterých takového výnosu dosáhl. Během posledních 40 let tato strategie zaznamenala pouze 3 roky s poklesem hodnoty, a nejhorší pokles byl ve výši 3,93%. Jestli máte alespoň tušení, jak kolísají akciové podílové fondy, pak se možná přistihnete s otevřenými ústy. A jestli vás zajímá směrodatná odchylka, tak si sedněte: 7,82%.

Strategii All Seasons Ray se svými kolegy z Bridgewater původně sestavil pro svůj vlastní svěřenecký fond, kde drží většinu svého osobního majetku. Za její tvorbou stojí desítky let studií a zkušeností. Jejím základním cílem je mít portfolio, které zvládne odolat jakýmkoliv nepředvídatelným ekonomickým změnám. Strategie byla a je pasivní, jinými slovy vyžaduje nenáročnou taktiku „koupit a držet“. Je to nejlepší portfolio, které mohl Ray a jeho kolegové postavit, bez jakékoliv potřeby předvídat, co se v ekonomice stane v budoucnu.

Ray Dalio svými rozsáhlými studiemi přišel na to, že cenami aktiv v ekonomice hýbají jen dva hlavní ekonomické ukazatele. Ekonomický růst a inflace. Z toho vyplývá, že mohou nastat celkem 4 ekonomické sezóny:

1. Vyšší než očekávaná inflace

2. Nižší než očekávaná inflace

3. Vyšší než očekávaný ekonomický růst

4. Nižší než očekávaný ekonomický růst

Bavíme-li se o základních investičních nástrojích – o akciích, o dluhopisech a o komoditách – a podíváme-li se zpětně do historie, jak se těmto nástrojům kdy dařilo, snadno si spojíme souvislost se 4 sezónami v ekonomice, přičemž v každé se daří lépe jiným nástrojům.

Obrázek 1: jak se kdy daří základním kategoriím investic
All seasons období

Akciím se daří zejména v obdobích, kdy ekonomika vykazuje rychlejší než očekávaný ekonomický růst. Státním dluhopisům se nejlépe daří při klesající míře inflace. Ceny komodit naopak reagují pozitivně na velké nárůsty v míře inflace. Jak se chovali základní investiční kategorie v posledních 10 letech, ukazuje graf č. 1.

Graf 1 – Výnosy hlavních investičních kategorií 2004 – 2014

All seasons 2

 

Zdroj: Viktor Hostinský Investments. Použité indexy jsou Morningstar Ibbotson: Large company stocks index, Long term government bond index, Commodities long only index, Commodities Gold index.

Už Harry Markowitz ve své práci o základech teorie portfolia, za kterou získal v roce 1990 Nobelovu cenu, poukázal mimo jiné na fakt, že přidáváním rizikových akcií k nízkorizikovým státním dluhopisům dokážeme nejen zvýšit výnos, ale i snížit celkovou rizikovost portfolia. Dalio prakticky vychází ze stejného předpokladu, ale jednoduchou logikou dokázal najít optimální poměr mezi akciemi, dluhopisy, komoditami a zlatem.

Jaká je tedy kouzelná formulka Raye Dalia? Jaké portfolio dokáže optimálně růst a prosperovat ve všech ekonomických sezónách? Mnoho investičních správců se snažilo přijít na klíč k úspěchu Daliovi strategie All Seasons. Na trhu se objevovalo mnoho napodobenin s podobnými názvy All Weather, které se snažili kopírovat úspěch Bridgewater. Ve velké většině se špatným výsledkem, protože Ray nikdy nerozkryl přesné složení své strategie. Udělal to až minulý rok, kdy poprvé prozradil Tonymu Robbinsovi pro jeho knihu Money, Master The Game základní složení jeho strategie.

Graf 2 – Základní rozložení All Seasons strategie pro knihu Money, Master The Game

All seasons Dalio

Zdroj: Money, Master The Game (Tony Robbins)

Možná vás překvapí velký podíl státních dluhopisů. Dalio tvrdí, že počet dluhopisů kompenzuje vysoké výkyvy akciových trhů. Pamatujte, že jde zejména o bezpečnost portfolia. Přidáním 7,5% komodit a 7,5% zlata navíc ochráníte hodnotu portfolia před zrychlující inflací. Komodity i zlato jsou velice kolísavé, ale všeobecně se jim velmi daří v obdobích s rychle rostoucí inflací, kdy naopak trpí dluhopisy i akcie. Dobře vím, že základní rozložení, neboli aset alokace, představuje v investování 95% úspěchu. Takto navržené schéma jsem ale uviděl poprvé. Nedalo mi to tedy a s pomocí mých kolegů jsme portfolio sami otestovali na historických datech. Pro své účely jsme ještě akcie a dluhopisy rozdělili do 3 podkategorii a ve finále vypadalo naše sledované portfolio následovně:

Graf 3: Základní rozložení testovaného portfolia

All seasons VHI

 

Zabralo nám pár dnů získat data všech odpovídajících indexů, správně je uspořádat a spočítat potřebné výsledky. Ty byly ale neuvěřitelné a já se zastyděl, že mě něco podobného nenapadlo zkusit dřív. Je Ray Dalio jediný, kdo viděl ty správné souvislosti? Ray Dalio je bůh!

Průměrný roční výnos takto sestaveného portfolia za období od roku 1970 do roku 2014 je 9,91% p. a.Testované All Seasons portfolio za posledních 45 let zaznamenalo jediný rok se záporným výnosem: -1,51%.

Data jsme modelovali až do roku 1970 a lze tedy říci, že jsou otestovány i na období rostoucích úrokových sazeb. Níže je graf s ročními výnosy jednotlivých investičních kategorií a testovaného All Seasons portfolia.

Graf 2: Historické výnosy vybraných investičních kategorii a All Seasons portfolia (2004 – 2014)

All Seasons 1

Zdroj: Viktor Hostinský Investments. Použité indexy jsou Morningstar Ibbotson: Small company stocks index, Large company stocks index, , Long term government bond index, Long term corporate bond index, Commodities long only index, Commodities Gold index a ING český dluhopisový fond (od 1997) a Morningstar Intermediate term government bond index(1970-1996).

Pro přehlednost ukazujeme na grafu jen posledních deset let. Celou tabulku s jednotlivými výnosy investičních kategorií i namixovaného portfolia za posledních 45 let najdete na konci dokumentu. V kalkulaci nejsou započítány náklady spojené s investováním (Kromě CZK dluhopisů). A také je důležité si uvědomit, že od roku 1970 do roku 2002, základní úroková míra amerických státních dluhopisů prakticky nespadla pod 5%. Dnes je 3,25%. Takže v horizontu příštích 5 let by nebylo dobré počítat s průměrným zhodnocením vyšším než 5-7% p.a. Krom toho mějte vždy na paměti, že historické výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích!

Ve VHI jsme připravili 2 varianty All Seasons portfolia pro klienty našich poradců. Jedna varianta je pro provizní poradenství, složena z 8 otevřených podílových fondů, z nichž každý reprezentuje danou kategorii a druhá varianta je složena z kombinace ETF fondů a nízkonákladových podílových fondů, určená pro placené poradenství. Minimální jednorázová investice je v obou případech 2 miliony korun. Miniaplikace pro sestavení All Seasons portfolia, s kompletní studií je k dispozici na vyžádání na emailu vhi@vhi.cz.

Poslední důležitá věc na závěr. Aby portfolio správně fungovalo, je třeba ho pravidelně ročně rebalancovat, aby poměry jednotlivých kategorií zůstaly zachovány po celou dobu investice.