Alternativní investice

Dlouhodobý příjem – pokud je pro vás důležitý pravidelný měsíční příjem, pak ve vašem portfoliu nesmí chybět alternativní investice

 
 

Stanovená doba investice – každá investice má svou doporučenou dobu, ať už se jedná o 3, 5 nebo 10let. Čím déle necháte své peníze pro vás pracovat, tím více si jich na konci budete moci užít

 

Jednoduchý transparentní systém – se svými klienty sdílíme veškeré informace týkající se jejich investic a rozkrýváme jim i systém našeho odměňování. Jen tak můžeme budovat dlouhodobé vztahy založené na důvěře

 

 

Správně diverzifikované portfolio není složeno pouze z akcií, dluhopisů a hotovosti. Mělo by obsahovat i alternativní investice, do kterých spadají aktiva ve formě vína, starožitností, známek či mincí a mnoho dalších, jako například venture kapitál nebo hedge fondy. Tato třída aktiv je nezbytnou součástí komplexního portfolia, které tak díky široké diverzifikaci umožňuje dlouhodobý, stabilní a bezpečný růst investovaných prostředků.

V rámci portfolia mají svoji důležitou roli podílové fondy investující zejména do drahých kovů, nemovitostí a komodit. V neposlední řadě je také společensky zodpovědné investování tzv. sustainable investing, které podporuje péči o životní prostředí, ochranu spotřebitele a lidská práva.

Kontaktuje nás